LEKCJE MULTIMEDIALNE

Multimedialny pakiet edukacyjny „PoZdro”

Czym są lekcje multimedialne 'PoZdro!'?

Zgłoś swoją szkołę i odbierz bezpłatny pakiet lekcji multimedialnych PoZdro!

Multimedialny pakiet edukacyjny „PoZdro” to gotowe rozwiązanie, które pozwala na:

wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym świadomie będą mogli dokonywać wyborów związanych z jakością swojego życia;

zmotywowanie ich do zdrowego stylu życia;

stworzenie mody na prawidłowe odżywianie i sportowe życie.

Zobacz rekomendację gimnazjum, w którym przeprowadzono pilotażowo lekcje multimedialne PoZdro!

Zobacz jak wyglądają lekcje multimedialne PoZdro!

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PAKIET?

pendrive zawierający 11 animacji,

zeszyt ćwiczeń dla każdego ucznia,

scenariusze dla nauczyciela opisujące przebieg lekcji, wprowadzane ćwiczenia wraz z omówieniem oraz techniki pracy.

Materiały, ujęte w trzy bloki zagadnień, przewidziane są do poprowadzenia 4 godzin lekcyjnych – opcjonalnie w ramach biologii, godziny wychowawczej, wychowania fizycznego lub zajęć dodatkowych:

Blok 1 - Sprawdź!

2 godziny lekcyjne:

  • Główne składniki odżywcze: cukry, tłuszcze, białko oraz sól;
  • Produkty będące źródłem poszczególnych składników pokarmowych w diecie;
  • Nazewnictwo substancji używanych przez producentów żywności.
Blok 2 - Sprawdź!

1 godzina lekcyjna:

  • Planowanie posiłków pod względem jakościowym i ilościowym;
  • Znaczenie regularnych posiłków.
Blok 3 - Sprawdź!

1 godzina lekcyjna:

  • Aktywność fizyczna – rola, formy.
  • Czy „zdrowa żywność” jest zawsze zdrowa – weryfikacja reklam na podstawie analizy etykiet.

Czy wiesz, że?

Pilotażowe lekcje z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego 'PoZdro!' wykazały, że:

dla 100% badanych nauczycieli materiały edukacyjne są przydatne w pracy z uczniami oraz, że przygotowany pakiet wzbogaca ich warsztat pracy

dla 100% badanych nauczycieli i uczniów sposób zaprezentowania treści w materiałach jest interesujący.

95% uczniów po zajęciach więcej wie i więcej umie.

Lekcje są zgodne z podstawą programową szkół gimnazjalnych, dzięki czemu łatwo i szybko można się do nich przygotować.

Nauczyciel

This is my description

Otrzymane narzędzia można zastosować już „od dziś” np. idąc rano po pieczywo.

Uczeń

This is my description

Lekcje multimedialne nie są nudne - w końcu ciekawa forma nauki.

Uczeń

This is my description

Formuła, grafika i język, bawią i prowokują do myślenia.

Nauczyciel

This is my description

Prosta i atrakcyjna forma, pozwala prowadzić uczniów krok po kroku.

Nauczyciel

This is my description

Zrozumiała i czytelna treść oraz kolorowe rysunki zachęcają do bycia aktywnym na lekcji.

Uczeń

This is my description


ZALOGUJ SIĘ!