II KONFERENCJA „ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCYNY SZKOLNEJ”
Programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny
Bezpłatna konferencja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Departamentów Zdrowia JST, pielęgniarek szkolnych, POZ
Slider

CEL I ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Konferencja ma na celu pokazanie dobrych praktyk z zakresu prowadzonych programów zdrowotnych na terenie Polski przez jednostki samorządu terytorialnego i wymiany doświadczeń między departamentami odpowiadającymi za ich realizację, a także zachęcenie do współpracy i wspierania pielęgniarek szkolnych w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych na terenie szkoły.

Aby prowadzić skuteczne działania ważne jest systemowe monitorowanie stanu zdrowia, które dopasowuje się do potrzeb danej populacji, ewaluacja działań, oraz bardzo dobre zrozumienie budowania i tworzenia Programów w oparciu o wytyczne AOTMiT. Dlatego konferencja będzie poruszała temat programów zdrowotnych zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej, a jej zwieńczeniem będzie debata z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych.

ORGANIZATOREM JEST FUNDACJA MEDICOVER

Fundacja Medicover powstała w 2007 roku, od 2013 roku prowadzi w Polsce i w Rumunii jeden z największych na świecie Program profilaktyczny „PoZdro!” skierowany do dzieci i młodzieży. Działalność Fundacji Medicover prowadzona jest w oparciu o wieloletnią, międzynarodową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu medycyny i zdrowia publicznego. Skupiona jest ona w szczególności na edukowaniu oraz wspieraniu społeczności lokalnych poprzez tworzenie programów, rozwiązań informatycznych i innowacyjnego podejścia, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

AGENDA KONFERENCJI

Godzina Agenda
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników konferencji – kawa, herbata, networking
09.30 – 09.45 Oficjalne rozpoczęcie – powitanie gościMonika Lipińska Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Urząd Miasta Lublin, Marcin Radziwiłł Prezes Fundacji Medicover
09.45 – 10.05 “Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą w Środowisku Nauczania i Wychowania w świetle obowiązujących przepisów.”– Justyna Wojtysiak, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
10.05 – 10.25 “Współpraca instytucjonalna na rzecz zdrowia uczniów” – Jolanta Zając, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
10.25 – 10.55 Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – narzędzie dla JST, Pielęgniarki szkolnej, Dyrektora Szkoły – Przykład wykorzystania i ewaluacji projektów i programów na danym terenie – Agnieszka Skowrońska, Koordynator Lokalny Programu „PoZdro!” Fundacja Medicover
10.55 – 11.10 Przerwa Kawowa
11.10 – 11.40 Podstawy budowania programów profilaktycznych – ewaluacja jako jeden z elementów programu profilaktycznego – Dr n. med. Michał Brzeziński, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Naukowej Programu „PoZdro!”
11.40 – 12.10 Metoda SMART i inne metody wyznaczenia celów w programach profilaktycznych.Kamila Szarejko, Kierownik „Programu PoZdro!” Fundacja Medicover
12.10 – 12.40 Lunch
12.40 – 13.10 Dobre Praktyki Programów Samorządowych – Gdynia – Anna Melki, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia
13.10 – 13.30 Dobre Praktyki Programów Samorządowych – Lublin –Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin
13.30 – 13.50 Dobre Praktyki Programów Samorządowych – Jastków – Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków
13.50 – 14.10 Dobre Praktyki Programów Samorządowych – Wólka – Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
14.10 – 14.40 Panel dyskusyjny – Dobre praktyki i wyzwania stojące przed JST w zakresie tworzenia i ewaluacji programów profilaktycznych jak i współpracy między różnymi podmiotami na danym terenie.

*prelegenci oraz tytuł wystąpienia w trakcie potwierdzania

REJESTRACJA

DANE UCZESTNIKA


 

DANE INSTYTUCJI

 
regulaminu*


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Medicover al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących. Wybieram jako formę kontaktu:


* - Pole Wymagane
 


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania Organizacja i udział w konferencji „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny – konferencja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Departamentów Zdrowia JST, pielęgniarek szkolnych, POZ.”, promocja usług własnych i działalności administratora danych (w tym profilowanie), obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda/ uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane dane Osoba fizyczna, której dane dotyczą.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo dostępu do danych,

- inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania znajdują się tutaj - Klauzula Informacyjna

ORGANIZATOR

PARTNER KONFERENCJIORGANIZATOR


KONTAKT

Agnieszka Skowrońska

Koordynator Lokalny Programu PoZdro!

Tel: + 48 519 532 591

Email: agnieszka.skowronska@medicover.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości