RADA NAUKOWA I KONSULTACYJNA

Nasi Eksperci

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Piotr Soszyński
Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Polska
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Kierownik Katedry i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med., prof. nadzw., Leszek Czupryniak
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Michał Brzeziński
SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Michał Brzeziński
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
Prof. Per-Olof Berggren
Profesor endokrynologii doświadczalnej w Karolinska Institute
Dr n. med. Monika Lech
Dr n. med. Jacek Walewski
Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski
Rada Naukowa
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Piotr Soszyński
Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Polska
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Kierownik Katedry i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med., prof. nadzw., Leszek Czupryniak
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Michał Brzeziński
SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Michał Brzeziński
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
Prof. Per-Olof Berggren
Profesor endokrynologii doświadczalnej w Karolinska Institute
Rada Konsultacyjna
Dr n. med. Monika Lech
Dr n. med. Jacek Walewski
Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski