JAK DZIAŁA POZDRO!

Program PoZdro! krok po kroku

Etap Podstawowy – Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ)

Program PoZdro! stworzony jest w taki sposób, aby gimnazjalista miał szansę natrafić na tę samą lub podobną informację w dwóch głównych środowiskach, w których żyje na co dzień – tj. w domu i w szkole. Tylko tak skrojone, kompleksowe działanie może przynieść długotrwałe efekty.

Dodatkowo, władze miasta, otrzymują raport statystyczny z przeprowadzanych w ramach programu badań, dzięki czemu mogą one reagować na realne problemy i zagrożenia. Tak dostosowana lokalna polityka zdrowotna znacznie zmniejsza wydatki samorządu, jednocześnie przynosząc wymierne rezultaty.

Połączenie środowiska rodzinnego i środowiska szkolnego pod auspicjami lokalnego samorządu, buduje dialog wokół młodzieży, która zdrowa będzie mogła budować silne społeczeństwo.

Czy wiesz, że...badania przesiewowe w ramach programu PoZdro! są:

- całkowicie bezpłatne
- dobrowolne
- bezbolesne i nieinwazyjne (bez użycia igieł)

Na czym polegają badania?

Badania przesiewowe uczniów odbywają się w gabinetach lekarskich na terenie szkół, podczas godzin lekcyjnych. Badanie przeprowadza wykwalifikowana pielęgniarka programu PoZdro!

W trakcie ok. 20 minutowego badania dokonywany jest:

pomiar ciśnienia tętniczego krwi

ocena postawy ciała

ocena ostrości widzenia

ocena sprawności krążeniowo-oddechowej

ocena masy i składu ciała (wagą do bioimpedancji)

Wyniki poszczególnych badań zostają przekazane rodzicom lub opiekunom ucznia, natomiast zbiorczy raport ze szkół trafia do dyrekcji placówek oświatowych oraz władz samorządowych.

Rodziny uczniów, znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne, zapraszani są do następnego etapu programu PoZdro!, jakim jest dwuletnia, bezpłatna Zintegrowana Opieka Indywidualna.

Gdzie przeprowadzane są badania? Sprawdź!

Badania przesiewowe przeprowadzane są na terenie szkół gimnazjalnych, które zgłosiły chęć przystąpienia do programu PoZdro!

Celem badań jest wyselekcjonowanie uczniów będących w grupie ryzyka cukrzycy typu 2 i innych chorób cywilizacyjnych.

W badaniach biorą udział tylko uczniowie, których opiekun wyraził na to pisemną zgodę.

Docelowo program ma objąć swoim zasięgiem 30 000 uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski.

Do kogo adresowane jest działanie? Sprawdź!

Moduł ma charakter działań populacyjnych, których podmiotem są dzieci w wieku 12-13 lat (I klasa gimnazjum).

Uzupełnieniem działań na terenie szkoły są:

Lekcje multimedialne

lekcje-multimedialne-teczkaSpecjalny pakiet edukacyjny, stworzony w ramach programu PoZdro!

Szkole przekazywane są materiały, ujęte w trzy bloki zagadnień, przewidziane do poprowadzenia 4 godzin lekcyjnych – opcjonalnie w ramach biologii, godziny wychowawczej, wychowania fizycznego lub zajęć dodatkowych.

Ich celem jest przekazanie wszystkim uczniom wiedzy na temat zdrowego stylu życia w ciekawy, nowoczesny i angażujący sposób.

Lekcje multimedialne są zgodne z podstawą programową szkół gimnazjalnych.

Etap wsparcia środowiska szkolnego (HEPS)

Kolejnym etapem programu PoZdro! jest przeprowadzenie szkoleń środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych.

Projekt dostarcza szkołom nowoczesnych narzędzi służących edukacji zdrowotnej, zgodnych z europejskimi wytycznymi HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) – „Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole” z 12 krajów (w tym także z Polski), w ramach Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej.

Uzupełnieniem działań prowadzonych w szkole jest stworzenie lekcji multimedialnych, które wypełniając wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ciekawy sposób  opowiadają o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia.

Czym jest HEPS...

Główną przesłanką do podjęcia tego projektu jest zwiększająca się gwałtownie częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży.

Obecnie w Europie prawie co czwarte dziecko ma nadwagę, w Polsce jest to 21% uczniów. Aby zapobiegać temu problemowi zdrowotnemu i społecznemu podjęto realizację projektu HEPS  — Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole. Celem tego projektu jest promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, w szkołach w Europie, w sposób pozytywny i trwały (zrównoważony). Chodzi o praktyczne rozwiązania, możliwe do wprowadzenia na co dzień.

Jest to projekt ukierunkowany na tworzenie w krajach Europy polityki w zakresie zapobiegania nadwadze u dzieci na poziomie krajowym.

Ciekawe praktyki:

Projekt “Zdrowe dzieci – próba interwencji” (Niemcy)

W ramach projektu m.in. opracowano 13 gier ruchowych, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli w trakcie przerw pomiędzy lekcjami. Dzięki temu czas pomiędzy zajęciami szkolnymi przeznaczony jest na aktywność fizyczną, zorganizowaną w atrakcyjny dla uczniów sposób.

Do kogo adresowane jest działanie?

Moduł ma charakter działań edukacyjnych, skierowanych do środowiska szkolnego (szkoły gimnazjalne).

Dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne otrzymują dostęp do serwisu internetowego, który umożliwia monitorowanie działań, prowadzonych w ramach szkolnych polityk zdrowotnych.

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności, które zwiększą ich kompetencje i potencjał do pełnienia roli promotora zdrowia.

Podniesienie jakości szkolnej edukacji zdrowotnej w konsekwencji zmniejszy ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci.

Etap specjalistyczny – Zintegrowana Opieka Indywidualna (ZOI)

 

lata bezpłatnej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej

bezpłatnych spotkań ze specjalistami: lekarz, psycholog, dietetyk, specjalista aktywności fizycznej.

dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych docelowo obejmie swym zasięgiem program PoZdro!

Do kogo adresowane jest działanie?

Uczniowie zakwalifikowani do programu na podstawie wyników badań przesiewowych w szkołach, zapraszani są wraz z rodzinami do dwuletniej, bezpłatnej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).

Moduł ma charakter działań profilaktycznych i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w wikeu 12-13 lat, u któych stwierdzono czynniki ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Docelowo program PoZdro! obejmie swym zasięgiem 1500 dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin.

Na czym polega opieka indywidualna w programie?

Uczestnicy programu wraz z rodzinami biorą udział w 8 bezpłatnych spotkaniach – każde z nich obejmuje konsultacje z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą:

  • lekarz
  • psycholog
  • dietetyk
  • specjalista aktywności fizycznej.

Taka formuła zapewnia uczestnikom kompleksową opiekę oraz indywidualne podejście w procesie dokonywania zmian w stylu życia rodziny. Daje też specjalistom możliwość natychmiastowej konsultacji z resztą zespołu w celu uzyskania jeszcze lepszych efektów prowadzonych działań.

Zobacz co Program PoZdro! zapewnia uczestnikom!

dostęp do bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: lekarzem, dietetykiem, psychologiem i specjalistą aktywności fizycznej

dostęp do specjalnie przygotowanego serwisu internetowego (możliwość szybkiego wglądu w wyniki badań, harmonogram wizyt oraz postępy poczynione w programie - bez potrzeby stania w kolejce do przychodni!)

systematyczne wykonywanie bezpłatnych badań laboratoryjnych oraz diagnostykę

bezpłatne warsztaty edukacyjne

bezpłatne publikacje na temat zdrowego stylu życia

zajęcia sportowe prowadzone przez gwiazdy sportu

Jak często są wizyty u specjalistów?

W pierwszym roku trwania programu uczestnicy spotykają się ze specjalistami 6 razy. W drugim roku już tylko 2 razy i mają na celu kontrolę osiągniętych wcześniej rezultatów i wiedzy zdobytej podczas trwania programu.

jak-dziala-program-czestotliwosc-wizyt

Warsztaty edukacyjne

Uzupełnieniem wizyt u specjalistów są warsztaty edukacyjne podczas których uczestnicy programu oraz ich rodziny zdobywają praktyczną i poszczerzoną wiedzę z gabinetów. Poznają tu  m.in.  ćwiczenia motywacyjne, otrzymują informacje o tym, czym są prawidłowe nawyki żywieniowe oraz te, dotyczące aktywnego stylu życia, i jak wprowadzić je w  codzienne życie.

Każda rodzina po ukończeniu warsztatu otrzymuje podręcznik wiedzy wydany przez Fundację Medicover na potrzeby programu PoZdro! Jest to przydatne vademecum zdrowego stylu życia.

Wydarzenia sportowe dla uczestników i ich rodzin

Wydarzenia sportowe to trzeci element Zintegrowanej Opieki Indywidualnej.

Dla uczestników programu oraz ich rodzin cyklicznie organizowane są bezpłatne zajęcia ze specjalistami aktywności fizycznej oraz gwiazdami sportu.

W ten sposób młodzież ma możliwość spróbować swoich sił w różych dyscyplinach sportowych. Treningi złożone z ćwiczeń ogólnorozwojowych, mają na celu zachęcenie do regularnego uprawiania aktywności fizycznej. Pokazują również, że jest to świetny sposób na spędzenie czasu wspólnie z rodziną.

POZNAJ NASZYCH MISTRZÓW

Uczestnicy o programie

Aby zmienić swój styl życia na zdrowszy, przede wszystkim trzeba chcieć! Bardzo ważne jest także wsparcie bliskich, znajomych, lekarzy, a nawet osób postronnych, które spotykamy na swojej drodze i których opinie czy uwagi są dla nas istotne. Przykładami osób, którym „chciało się chcieć” i które otrzymały odpowiednie wsparcie przy zmianie stylu życia, są z pewnością uczestnicy Programu „PoZdro!”.

Prezentujemy krótkie wypowiedzi kilku osób, których życie zmieniło się na lepsze dzięki uczestnictwu w tym Programie, a także mamy jednej z uczestniczek.

IM SIĘ UDAŁO:

JULIA

Do Programu „PoZdro!” trafiłam rok temu, po badaniach przeprowadzonych w naszej szkole. Podczas pierwszej wizyty otrzymałam wiele cennych rad, szczególnie od psychologa i dietetyka. W tamtym okresie wprowadzenie zdrowego trybu życia było dla mnie czymś niemożliwym i nieosiągalnym, ale dzisiaj jest to dla mnie sprawa oczywista i nie wiem, jak wcześniej mogłam w ogóle myśleć, że jest to tak bardzo trudne. Największą i najtrudniejszą zmianą była dla mnie modyfikacja przyzwyczajeń i reorganizacja planu dnia. Najważniejsze było wsparcie mojej rodziny – to dzięki moim bliskim nie poddałam się i osiągnęłam to, co od zawsze było moim marzeniem.

Dzięki uczestnictwu w Programie „PoZdro!” wiem, że prowadzenie zdrowego trybu życia wcale nie jest trudne. Wystarczy odpowiednio się do tego zabrać, a wtedy wszystko pójdzie z górki. Moja rada dla innych jest taka, aby wierzyć w siebie i nie poddawać się, mimo przeciwności. To bardzo ciężka praca, ale efekty są niewyobrażalne. Dzięki tej wierze możemy osiągnąć naprawdę bardzo dużo. W najbliższym czasie moim celem jest utrzymanie tego, co osiągnęłam. Chcę również zwiększyć swoją aktywność fizyczną, w czym z pewnością pomogą mi nadchodzące pory roku – wiosną i latem chętniej wychodzę z domu, aby się poruszać. Lubię jeździć na rowerze i chodzić na długie spacery razem z rodzicami. Chciałabym wszystkim powiedzieć, że mój cel osiągnęłam w ciągu 4 miesięcy. Czuję się dużo lepiej, mam prawidłową wagę i jestem bardzo szczęśliwa.

Moją motywacją byli i są moi rodzice, którzy ciągle pomagali mi w tym, co chciałam osiągnąć dla zdrowia i lepszego samopoczucia. W chwilach słabości staram się myśleć, jak czuję się teraz, a jak czułam się kiedyś, i to pozwala mi wytrwać w moich postanowieniach. Za nic nie pozwolę zniszczyć tego, co udało mi się osiągnąć. Wiem, że zdrowe nawyki zostaną ze mną również po zakończeniu Programu.

AGATA

Przystępując do Programu, od początku zdawałam sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. Chciałam jednak zmienić coś w swoim życiu, by czuć się lepiej we własnej skórze i nie mieć problemów zdrowotnych – to było moim głównym celem. Wprowadzenie podstawowych zmian żywieniowych, jak np. odstawienie wszelkich słodkich przekąsek czy napojów, które było jednym z pierwszych kroków do celu, nie było dla mnie problemem. Nie miałam również kłopotów ze zmianą sposobu żywienia pod kątem kaloryczności. Trudno było mi się jednak przestawić z 3 na 5 posiłków dziennie. Głównym tego powodem była szkoła, przez którą nie miałam czasu na zjedzenie śniadania rano. Na szczęście poradziłam sobie również z tym.

Porady specjalistów na pewno zmotywowały mnie do działania. Dowiedziałam się, co robię źle i nad czym muszę jeszcze popracować. Postawiłam sobie te zalecenia jako cel. Stwierdziłam, że muszę potraktować je poważnie, chcąc zmienić swój styl życia, i stopniowo realizowałam te zalecenia.

Zdecydowanie najbardziej przydatne były dla mnie rady dietetyka, choć muszę podkreślić, że rady każdego ze specjalistów są na swój sposób istotne. Dowiadując się, co w mojej diecie jest złe, a co dobre, mogłam dobrze zorganizować swój plan dnia, uwzględniając każdy z 5 posiłków i odpowiednio zmieniając ich skład.

Dzięki Programowi „PoZdro!” udało mi się m.in. wprowadzić do mojego stylu życia zdecydowanie więcej aktywności fizycznej w ciągu dnia, co skutkuje poprawą mojej sprawności. Staram się także ciągle zwalczać swoje słabości, takie jak chociażby niechęć do ćwiczeń na zajęciach WF-u. Bardzo pomaga mi w tym stwierdzenie: „Po co odkładać wszystko na później, skoro można to zrobić teraz?”. Wszystkie wprowadzone zmiany i nawyki utrzymują się w moim stylu życia i teraz nie muszę się pilnować tak bardzo, jak na początku. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia moich bliskich. Zrobię wszystko, aby po zakończeniu Programu wciąż stosować się do zaleceń.

GRZEGORZ

Wprowadzanie zmian przyszło mi stosunkowo łatwo. Bardzo pomogli mi w tym rodzice. Na pierwszej wizycie u specjalistów „PoZdro!” w Gdyni usłyszałem wiele wskazówek dotyczących odżywiania. Moi rodzice zajęli się robieniem zakupów i można powiedzieć, że to, co zniknęło z lodówki, zniknęło też z mojego talerza. Z listy zakupów usunęliśmy białe pieczywo, biały makaron i wszelkiego rodzaju słodzone produkty: soki, jogurty, płatki. Przestałem też podjadać między posiłkami, natomiast jem zdecydowanie więcej owoców i warzyw. Nie brakuje mi słodkich jogurtów ani soków – po prostu się od nich odzwyczaiłem. Aktywny fizycznie byłem zawsze, a teraz, kiedy ważę mniej, przychodzi mi to jeszcze łatwiej, bo mam lepszą kondycję.

Od specjalistów otrzymaliśmy konkretne wskazówki, jak można zamieniać produkty wysokoenergetyczne (słodkie) na takie, które są zdrowe. Dostaliśmy także motywację do dalszego działania. Na kolejnych wizytach były pochwały i uznanie za osiągnięte sukcesy, co jeszcze bardziej zachęcało mnie do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Każdy ze specjalistów „PoZdro!” udziela rad ze swojej dziedziny. Wszystkie one razem znakomicie się uzupełniają i tworzą zwartą, konkretną całość.

Przede wszystkim cieszę się, że dzięki Programowi „PoZdro!” udało mi się wyeliminować to, co złe w odżywianiu – głównie sztucznie słodzone produkty, pokusę podjadania między posiłkami i jedzenie kolacji po godz. 19. Nie powiem, że nie jem słodyczy, bo byłoby to kłamstwem, a ponadto, jak to się mówi, wszystko jest dla ludzi – ale z umiarem. Nowe nawyki weszły już w życie i z całą pewnością mogę powiedzieć, że po zakończeniu Programu nadal będę się odżywiał tak, jak teraz.

PANI JOANNA, MAMA DOMINIKI

Od samego początku miałam świadomość tego, że podstawową kwestią będzie wprowadzenie zmian w stylu życia mojej córki, chociaż nie ukrywam, że potrzebny był dodatkowy bodziec i uporządkowanie codziennych nawyków. Tym bodźcem stał się dla nas właśnie Program „PoZdro!”.

Nieustannie wspieram córkę we wprowadzaniu nowych, zdrowych zmian w jej stylu życia. Delikatnie i z wielkim wyczuciem przypominam jej ciągle, że szkoda byłoby utracić to, co już osiągnęła. Przede wszystkim jednak – nie „gderam”.

Mam kilka rad dla innych rodziców / opiekunów, którzy być może znaleźli się lub znajdą w najbliższym czasie w podobnej sytuacji i będą chcieli wspomagać swoje dzieci we wprowadzaniu zdrowych nawyków. Przede wszystkim spróbujmy znaleźć coś, co sprawi przyjemność naszemu dziecku, najlepiej, jeśli będzie to jakaś forma aktywności fizycznej. Nawet jeżeli nam – rodzicom czy opiekunom – nie do końca będzie to odpowiadało, pamiętajmy, że nie my jesteśmy w tym wypadku najważniejsi. Pozwólmy, aby nasze dziecko samo dokonało wyboru, podsuńmy mu nasze propozycje, zapewnijmy je o swoim wsparciu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba i nasz nastolatek zgodzi się na to, zróbmy to wspólnie. Po drugie, pomóżmy dziecku tak zorganizować czas, by mogło ono bez wyrzutów sumienia wygospodarować chwilę na relaks i ruch. Pomagajmy mu w tym i wspierajmy je na wszelkie sposoby, np. ułatwiając mu dotarcie na zajęcia rekreacyjno-sportowe i / lub odbierając je po ich zakończeniu. Po trzecie, chwalmy się naszym dzieckiem, podkreślajmy jego sukcesy, czasem komplementujmy (oczywiście zawsze wiarygodnie i bez zbytniej przesady). Niech nasze dziecko wie, jak jesteśmy dumni z każdego utraconego przez nie kilograma i poprawy formy. Kupujmy z przyjemnością nowe, coraz mniejsze ubrania, ale bądźmy bardzo czujni, by nie popaść w przesadę. Nastolatki to bardzo delikatna materia. Znakomitym wsparciem i potwierdzeniem, że naprawdę warto coś zmienić w stylu życia, są także pochwały z ust osób postronnych.

Wprowadzanie zmian w życie w istotny sposób wpływa na moje relacje z córką. Jesteśmy sobie bliższe, a nawet mam wrażenie, że nasze relacje zmieniły się trochę z matczyno-dziecięcych na koleżeńskie. Bardzo się cieszę, że moja córka nie wstydzi się naszych wspólnych aktywności. Wzajemnie motywujemy się teraz do wielu aktywności i czujemy się z tym bardzo dobrze.

Krok 1

Etap Podstawowy – Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ)

Program PoZdro! stworzony jest w taki sposób, aby gimnazjalista miał szansę natrafić na tę samą lub podobną informację w dwóch głównych środowiskach, w których żyje na co dzień – tj. w domu i w szkole. Tylko tak skrojone, kompleksowe działanie może przynieść długotrwałe efekty.

Dodatkowo, władze miasta, otrzymują raport statystyczny z przeprowadzanych w ramach programu badań, dzięki czemu mogą one reagować na realne problemy i zagrożenia. Tak dostosowana lokalna polityka zdrowotna znacznie zmniejsza wydatki samorządu, jednocześnie przynosząc wymierne rezultaty.

Połączenie środowiska rodzinnego i środowiska szkolnego pod auspicjami lokalnego samorządu, buduje dialog wokół młodzieży, która zdrowa będzie mogła budować silne społeczeństwo.

Czy wiesz, że...badania przesiewowe w ramach programu PoZdro! są:

- całkowicie bezpłatne
- dobrowolne
- bezbolesne i nieinwazyjne (bez użycia igieł)

Na czym polegają badania?

Badania przesiewowe uczniów odbywają się w gabinetach lekarskich na terenie szkół, podczas godzin lekcyjnych. Badanie przeprowadza wykwalifikowana pielęgniarka programu PoZdro!

W trakcie ok. 20 minutowego badania dokonywany jest:

pomiar ciśnienia tętniczego krwi

ocena postawy ciała

ocena ostrości widzenia

ocena sprawności krążeniowo-oddechowej

ocena masy i składu ciała (wagą do bioimpedancji)

Wyniki poszczególnych badań zostają przekazane rodzicom lub opiekunom ucznia, natomiast zbiorczy raport ze szkół trafia do dyrekcji placówek oświatowych oraz władz samorządowych.

Rodziny uczniów, znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne, zapraszani są do następnego etapu programu PoZdro!, jakim jest dwuletnia, bezpłatna Zintegrowana Opieka Indywidualna.

Gdzie przeprowadzane są badania? Sprawdź!

Badania przesiewowe przeprowadzane są na terenie szkół gimnazjalnych, które zgłosiły chęć przystąpienia do programu PoZdro!

Celem badań jest wyselekcjonowanie uczniów będących w grupie ryzyka cukrzycy typu 2 i innych chorób cywilizacyjnych.

W badaniach biorą udział tylko uczniowie, których opiekun wyraził na to pisemną zgodę.

Docelowo program ma objąć swoim zasięgiem 30 000 uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski.

Do kogo adresowane jest działanie? Sprawdź!

Moduł ma charakter działań populacyjnych, których podmiotem są dzieci w wieku 12-13 lat (I klasa gimnazjum).

Uzupełnieniem działań na terenie szkoły są:

Lekcje multimedialne

lekcje-multimedialne-teczkaSpecjalny pakiet edukacyjny, stworzony w ramach programu PoZdro!

Szkole przekazywane są materiały, ujęte w trzy bloki zagadnień, przewidziane do poprowadzenia 4 godzin lekcyjnych – opcjonalnie w ramach biologii, godziny wychowawczej, wychowania fizycznego lub zajęć dodatkowych.

Ich celem jest przekazanie wszystkim uczniom wiedzy na temat zdrowego stylu życia w ciekawy, nowoczesny i angażujący sposób.

Lekcje multimedialne są zgodne z podstawą programową szkół gimnazjalnych.

Krok 2

Etap wsparcia środowiska szkolnego (HEPS)

Kolejnym etapem programu PoZdro! jest przeprowadzenie szkoleń środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych.

Projekt dostarcza szkołom nowoczesnych narzędzi służących edukacji zdrowotnej, zgodnych z europejskimi wytycznymi HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) – „Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole” z 12 krajów (w tym także z Polski), w ramach Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej.

Uzupełnieniem działań prowadzonych w szkole jest stworzenie lekcji multimedialnych, które wypełniając wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ciekawy sposób  opowiadają o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia.

Czym jest HEPS...

Główną przesłanką do podjęcia tego projektu jest zwiększająca się gwałtownie częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży.

Obecnie w Europie prawie co czwarte dziecko ma nadwagę, w Polsce jest to 21% uczniów. Aby zapobiegać temu problemowi zdrowotnemu i społecznemu podjęto realizację projektu HEPS  — Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole. Celem tego projektu jest promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, w szkołach w Europie, w sposób pozytywny i trwały (zrównoważony). Chodzi o praktyczne rozwiązania, możliwe do wprowadzenia na co dzień.

Jest to projekt ukierunkowany na tworzenie w krajach Europy polityki w zakresie zapobiegania nadwadze u dzieci na poziomie krajowym.

Ciekawe praktyki:

Projekt “Zdrowe dzieci – próba interwencji” (Niemcy)

W ramach projektu m.in. opracowano 13 gier ruchowych, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli w trakcie przerw pomiędzy lekcjami. Dzięki temu czas pomiędzy zajęciami szkolnymi przeznaczony jest na aktywność fizyczną, zorganizowaną w atrakcyjny dla uczniów sposób.

Do kogo adresowane jest działanie?

Moduł ma charakter działań edukacyjnych, skierowanych do środowiska szkolnego (szkoły gimnazjalne).

Dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne otrzymują dostęp do serwisu internetowego, który umożliwia monitorowanie działań, prowadzonych w ramach szkolnych polityk zdrowotnych.

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności, które zwiększą ich kompetencje i potencjał do pełnienia roli promotora zdrowia.

Podniesienie jakości szkolnej edukacji zdrowotnej w konsekwencji zmniejszy ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci.

Krok 3

Etap specjalistyczny – Zintegrowana Opieka Indywidualna (ZOI)

 

lata bezpłatnej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej

bezpłatnych spotkań ze specjalistami: lekarz, psycholog, dietetyk, specjalista aktywności fizycznej.

dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych docelowo obejmie swym zasięgiem program PoZdro!

Do kogo adresowane jest działanie?

Uczniowie zakwalifikowani do programu na podstawie wyników badań przesiewowych w szkołach, zapraszani są wraz z rodzinami do dwuletniej, bezpłatnej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).

Moduł ma charakter działań profilaktycznych i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w wikeu 12-13 lat, u któych stwierdzono czynniki ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Docelowo program PoZdro! obejmie swym zasięgiem 1500 dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin.

Na czym polega opieka indywidualna w programie?

Uczestnicy programu wraz z rodzinami biorą udział w 8 bezpłatnych spotkaniach – każde z nich obejmuje konsultacje z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą:

  • lekarz
  • psycholog
  • dietetyk
  • specjalista aktywności fizycznej.

Taka formuła zapewnia uczestnikom kompleksową opiekę oraz indywidualne podejście w procesie dokonywania zmian w stylu życia rodziny. Daje też specjalistom możliwość natychmiastowej konsultacji z resztą zespołu w celu uzyskania jeszcze lepszych efektów prowadzonych działań.

Zobacz co Program PoZdro! zapewnia uczestnikom!

dostęp do bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: lekarzem, dietetykiem, psychologiem i specjalistą aktywności fizycznej

dostęp do specjalnie przygotowanego serwisu internetowego (możliwość szybkiego wglądu w wyniki badań, harmonogram wizyt oraz postępy poczynione w programie - bez potrzeby stania w kolejce do przychodni!)

systematyczne wykonywanie bezpłatnych badań laboratoryjnych oraz diagnostykę

bezpłatne warsztaty edukacyjne

bezpłatne publikacje na temat zdrowego stylu życia

zajęcia sportowe prowadzone przez gwiazdy sportu

Jak często są wizyty u specjalistów?

W pierwszym roku trwania programu uczestnicy spotykają się ze specjalistami 6 razy. W drugim roku już tylko 2 razy i mają na celu kontrolę osiągniętych wcześniej rezultatów i wiedzy zdobytej podczas trwania programu.

jak-dziala-program-czestotliwosc-wizyt

Warsztaty edukacyjne

Uzupełnieniem wizyt u specjalistów są warsztaty edukacyjne podczas których uczestnicy programu oraz ich rodziny zdobywają praktyczną i poszczerzoną wiedzę z gabinetów. Poznają tu  m.in.  ćwiczenia motywacyjne, otrzymują informacje o tym, czym są prawidłowe nawyki żywieniowe oraz te, dotyczące aktywnego stylu życia, i jak wprowadzić je w  codzienne życie.

Każda rodzina po ukończeniu warsztatu otrzymuje podręcznik wiedzy wydany przez Fundację Medicover na potrzeby programu PoZdro! Jest to przydatne vademecum zdrowego stylu życia.

Wydarzenia sportowe dla uczestników i ich rodzin

Wydarzenia sportowe to trzeci element Zintegrowanej Opieki Indywidualnej.

Dla uczestników programu oraz ich rodzin cyklicznie organizowane są bezpłatne zajęcia ze specjalistami aktywności fizycznej oraz gwiazdami sportu.

W ten sposób młodzież ma możliwość spróbować swoich sił w różych dyscyplinach sportowych. Treningi złożone z ćwiczeń ogólnorozwojowych, mają na celu zachęcenie do regularnego uprawiania aktywności fizycznej. Pokazują również, że jest to świetny sposób na spędzenie czasu wspólnie z rodziną.

POZNAJ NASZYCH MISTRZÓW

Uczestnicy o programie

Aby zmienić swój styl życia na zdrowszy, przede wszystkim trzeba chcieć! Bardzo ważne jest także wsparcie bliskich, znajomych, lekarzy, a nawet osób postronnych, które spotykamy na swojej drodze i których opinie czy uwagi są dla nas istotne. Przykładami osób, którym „chciało się chcieć” i które otrzymały odpowiednie wsparcie przy zmianie stylu życia, są z pewnością uczestnicy Programu „PoZdro!”.

Prezentujemy krótkie wypowiedzi kilku osób, których życie zmieniło się na lepsze dzięki uczestnictwu w tym Programie, a także mamy jednej z uczestniczek.

IM SIĘ UDAŁO:

JULIA

Do Programu „PoZdro!” trafiłam rok temu, po badaniach przeprowadzonych w naszej szkole. Podczas pierwszej wizyty otrzymałam wiele cennych rad, szczególnie od psychologa i dietetyka. W tamtym okresie wprowadzenie zdrowego trybu życia było dla mnie czymś niemożliwym i nieosiągalnym, ale dzisiaj jest to dla mnie sprawa oczywista i nie wiem, jak wcześniej mogłam w ogóle myśleć, że jest to tak bardzo trudne. Największą i najtrudniejszą zmianą była dla mnie modyfikacja przyzwyczajeń i reorganizacja planu dnia. Najważniejsze było wsparcie mojej rodziny – to dzięki moim bliskim nie poddałam się i osiągnęłam to, co od zawsze było moim marzeniem.

Dzięki uczestnictwu w Programie „PoZdro!” wiem, że prowadzenie zdrowego trybu życia wcale nie jest trudne. Wystarczy odpowiednio się do tego zabrać, a wtedy wszystko pójdzie z górki. Moja rada dla innych jest taka, aby wierzyć w siebie i nie poddawać się, mimo przeciwności. To bardzo ciężka praca, ale efekty są niewyobrażalne. Dzięki tej wierze możemy osiągnąć naprawdę bardzo dużo. W najbliższym czasie moim celem jest utrzymanie tego, co osiągnęłam. Chcę również zwiększyć swoją aktywność fizyczną, w czym z pewnością pomogą mi nadchodzące pory roku – wiosną i latem chętniej wychodzę z domu, aby się poruszać. Lubię jeździć na rowerze i chodzić na długie spacery razem z rodzicami. Chciałabym wszystkim powiedzieć, że mój cel osiągnęłam w ciągu 4 miesięcy. Czuję się dużo lepiej, mam prawidłową wagę i jestem bardzo szczęśliwa.

Moją motywacją byli i są moi rodzice, którzy ciągle pomagali mi w tym, co chciałam osiągnąć dla zdrowia i lepszego samopoczucia. W chwilach słabości staram się myśleć, jak czuję się teraz, a jak czułam się kiedyś, i to pozwala mi wytrwać w moich postanowieniach. Za nic nie pozwolę zniszczyć tego, co udało mi się osiągnąć. Wiem, że zdrowe nawyki zostaną ze mną również po zakończeniu Programu.

AGATA

Przystępując do Programu, od początku zdawałam sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. Chciałam jednak zmienić coś w swoim życiu, by czuć się lepiej we własnej skórze i nie mieć problemów zdrowotnych – to było moim głównym celem. Wprowadzenie podstawowych zmian żywieniowych, jak np. odstawienie wszelkich słodkich przekąsek czy napojów, które było jednym z pierwszych kroków do celu, nie było dla mnie problemem. Nie miałam również kłopotów ze zmianą sposobu żywienia pod kątem kaloryczności. Trudno było mi się jednak przestawić z 3 na 5 posiłków dziennie. Głównym tego powodem była szkoła, przez którą nie miałam czasu na zjedzenie śniadania rano. Na szczęście poradziłam sobie również z tym.

Porady specjalistów na pewno zmotywowały mnie do działania. Dowiedziałam się, co robię źle i nad czym muszę jeszcze popracować. Postawiłam sobie te zalecenia jako cel. Stwierdziłam, że muszę potraktować je poważnie, chcąc zmienić swój styl życia, i stopniowo realizowałam te zalecenia.

Zdecydowanie najbardziej przydatne były dla mnie rady dietetyka, choć muszę podkreślić, że rady każdego ze specjalistów są na swój sposób istotne. Dowiadując się, co w mojej diecie jest złe, a co dobre, mogłam dobrze zorganizować swój plan dnia, uwzględniając każdy z 5 posiłków i odpowiednio zmieniając ich skład.

Dzięki Programowi „PoZdro!” udało mi się m.in. wprowadzić do mojego stylu życia zdecydowanie więcej aktywności fizycznej w ciągu dnia, co skutkuje poprawą mojej sprawności. Staram się także ciągle zwalczać swoje słabości, takie jak chociażby niechęć do ćwiczeń na zajęciach WF-u. Bardzo pomaga mi w tym stwierdzenie: „Po co odkładać wszystko na później, skoro można to zrobić teraz?”. Wszystkie wprowadzone zmiany i nawyki utrzymują się w moim stylu życia i teraz nie muszę się pilnować tak bardzo, jak na początku. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia moich bliskich. Zrobię wszystko, aby po zakończeniu Programu wciąż stosować się do zaleceń.

GRZEGORZ

Wprowadzanie zmian przyszło mi stosunkowo łatwo. Bardzo pomogli mi w tym rodzice. Na pierwszej wizycie u specjalistów „PoZdro!” w Gdyni usłyszałem wiele wskazówek dotyczących odżywiania. Moi rodzice zajęli się robieniem zakupów i można powiedzieć, że to, co zniknęło z lodówki, zniknęło też z mojego talerza. Z listy zakupów usunęliśmy białe pieczywo, biały makaron i wszelkiego rodzaju słodzone produkty: soki, jogurty, płatki. Przestałem też podjadać między posiłkami, natomiast jem zdecydowanie więcej owoców i warzyw. Nie brakuje mi słodkich jogurtów ani soków – po prostu się od nich odzwyczaiłem. Aktywny fizycznie byłem zawsze, a teraz, kiedy ważę mniej, przychodzi mi to jeszcze łatwiej, bo mam lepszą kondycję.

Od specjalistów otrzymaliśmy konkretne wskazówki, jak można zamieniać produkty wysokoenergetyczne (słodkie) na takie, które są zdrowe. Dostaliśmy także motywację do dalszego działania. Na kolejnych wizytach były pochwały i uznanie za osiągnięte sukcesy, co jeszcze bardziej zachęcało mnie do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Każdy ze specjalistów „PoZdro!” udziela rad ze swojej dziedziny. Wszystkie one razem znakomicie się uzupełniają i tworzą zwartą, konkretną całość.

Przede wszystkim cieszę się, że dzięki Programowi „PoZdro!” udało mi się wyeliminować to, co złe w odżywianiu – głównie sztucznie słodzone produkty, pokusę podjadania między posiłkami i jedzenie kolacji po godz. 19. Nie powiem, że nie jem słodyczy, bo byłoby to kłamstwem, a ponadto, jak to się mówi, wszystko jest dla ludzi – ale z umiarem. Nowe nawyki weszły już w życie i z całą pewnością mogę powiedzieć, że po zakończeniu Programu nadal będę się odżywiał tak, jak teraz.

PANI JOANNA, MAMA DOMINIKI

Od samego początku miałam świadomość tego, że podstawową kwestią będzie wprowadzenie zmian w stylu życia mojej córki, chociaż nie ukrywam, że potrzebny był dodatkowy bodziec i uporządkowanie codziennych nawyków. Tym bodźcem stał się dla nas właśnie Program „PoZdro!”.

Nieustannie wspieram córkę we wprowadzaniu nowych, zdrowych zmian w jej stylu życia. Delikatnie i z wielkim wyczuciem przypominam jej ciągle, że szkoda byłoby utracić to, co już osiągnęła. Przede wszystkim jednak – nie „gderam”.

Mam kilka rad dla innych rodziców / opiekunów, którzy być może znaleźli się lub znajdą w najbliższym czasie w podobnej sytuacji i będą chcieli wspomagać swoje dzieci we wprowadzaniu zdrowych nawyków. Przede wszystkim spróbujmy znaleźć coś, co sprawi przyjemność naszemu dziecku, najlepiej, jeśli będzie to jakaś forma aktywności fizycznej. Nawet jeżeli nam – rodzicom czy opiekunom – nie do końca będzie to odpowiadało, pamiętajmy, że nie my jesteśmy w tym wypadku najważniejsi. Pozwólmy, aby nasze dziecko samo dokonało wyboru, podsuńmy mu nasze propozycje, zapewnijmy je o swoim wsparciu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba i nasz nastolatek zgodzi się na to, zróbmy to wspólnie. Po drugie, pomóżmy dziecku tak zorganizować czas, by mogło ono bez wyrzutów sumienia wygospodarować chwilę na relaks i ruch. Pomagajmy mu w tym i wspierajmy je na wszelkie sposoby, np. ułatwiając mu dotarcie na zajęcia rekreacyjno-sportowe i / lub odbierając je po ich zakończeniu. Po trzecie, chwalmy się naszym dzieckiem, podkreślajmy jego sukcesy, czasem komplementujmy (oczywiście zawsze wiarygodnie i bez zbytniej przesady). Niech nasze dziecko wie, jak jesteśmy dumni z każdego utraconego przez nie kilograma i poprawy formy. Kupujmy z przyjemnością nowe, coraz mniejsze ubrania, ale bądźmy bardzo czujni, by nie popaść w przesadę. Nastolatki to bardzo delikatna materia. Znakomitym wsparciem i potwierdzeniem, że naprawdę warto coś zmienić w stylu życia, są także pochwały z ust osób postronnych.

Wprowadzanie zmian w życie w istotny sposób wpływa na moje relacje z córką. Jesteśmy sobie bliższe, a nawet mam wrażenie, że nasze relacje zmieniły się trochę z matczyno-dziecięcych na koleżeńskie. Bardzo się cieszę, że moja córka nie wstydzi się naszych wspólnych aktywności. Wzajemnie motywujemy się teraz do wielu aktywności i czujemy się z tym bardzo dobrze.