FUNDATOR

Jonas&Christina af Jochnick Foundation

fundatorProgram “PoZdro!” Fundacji Medicover jest w całości finansowany z prywatnych środków otrzymanych od Jonas&Christina Af Jochnick Foundation. Fundacja ta powstała w 2012 roku z inicjatywy założyciela Grupy Medicover i laboratoriów Synevo – pana Jonasa af Jochnick.

Za cel postawił on sobie wspieranie projektów charytatywnych i inicjatyw związanych z ochroną zdrowia, a powołanie fundacji ma ułatwić jemu i jego rodzinie wprowadzanie tej wizji w życie. Chce mieć pewność, że pozostawi po sobie dzieło, które będzie trwać i rozwijać się.

Fundacja ma zagwarantować wiarygodne finansowanie wielu wartościowych projektów, a także stanowić platformę, dzięki której członkowie rodziny będą pracowali na rzecz budowania słusznych wartości i stworzenia stabilności głównych aktywów.

Inne projekty charytatywne

Rodzinie af Jochnick działalność charytatywna jest bliska, wcześniej wielokrotnie przekazywała darowizny na cele dobroczynne, między innymi organizacjom – Hand In Hand, Childhood czy Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie. Czuje się w obowiązku podzielenia się z potrzebującymi prywatnym majątkiem i działania na rzecz polepszenia jakości życia ludzi na całym świecie

Zadaniem Fundacji jest m.in. wsparcie edukacji i szkolnictwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród młodzieży.

Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż w dzisiejszych czasach ludzie żyją szybko. Ciągły brak czasu nie sprzyja osiąganiu balansu pomiędzy stanem ducha, ciała i umysłu. Liczba ludzi chorujących przez to na tzw. choroby cywilizacyjne stale wzrasta, a większość tych schorzeń ma charakter przewlekły.

Fundacja wierzy, że kluczem do utrzymania społeczeństw w dobrej kondycji jest zachęcanie ludzi do prowadzenia zdrowszego stylu życia. Profilaktyka jest kluczem do zwiększenia poziomu zdrowia na świecie.