Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Fundacji Medicover ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Natalia Jagiełło Inspektor Danych Osobowych Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: [IOD.fundacja@medicover.pl]

DANE OSOBOWE

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia Programem Zdrowotnym PoZdro,
 • umożliwienia uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Medicover, w tym w szczególności:
  • akcjach wolontariackich,
  • warsztatach edukacyjnych (m.in. Zarazki pójdą precz, Superdziadkowie),
  • konferencjach,
  • konkursach promujących profilaktykę zdrowotną zgodnie z profilem działalności Fundacji,
 • marketingu bezpośredni usług własnych i promowania działalności administratora danych (w tym profilowaniu),
 • obsługi reklamacyjna,
 • archiwizacji i statystyki,
 • rozliczeń finansowych w przypadku przekazania darowizny na rzecz Fundacji.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod.fundacja@medicover.pl.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Medicover i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Medicover stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane oraz dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Fundację Medicover analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

Fundacja Medicover będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Fundacja Medicover zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.