SZKOŁA

Dodaj do planu lekcji i działalności szkoły naukę o zdrowym stylu życia

Program PoZdro! zapewnia szkołom:

bezpłatne badania przesiewowe uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w kierunku cukrzycy typu 2 i innych chorób cywilizacyjnych,

bezpłatne szkolenia środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych,

dostarczenie nowoczesnych narzędzi służących edukacji zdrowotnej, zgodnych z europejskimi wytycznymi HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) ,

dostarczenie bezpłatnych pakietów lekcji multimedialnych, które wypełniając wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ciekawy sposób opowiadają o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia,

możliwość wzięcia udziału w konkursach podnoszących świadomość uczniów w zakresie zdrowego stylu życia.

Zadbaj o profilaktykę - sprawdź stan zdrowia uczniów i spraw, by Twoja szkoła była przyjaznym miejscem do kształtowania zdrowych nawyków młodzieży.

Wprowadź na godzinach wychowawczych cykl spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowego stylu życia (lokalne gwiazdy sportu, chief masters).

Twórz wewnętrzne rady szkolne ds. Zdrowia

Bierz jako szkoła udział w konkursach i programach podwyższających świadomość uczniów w zakresie zdrowego stylu życia

Daj dobry przykład, poprzez tworzenie środowiska przyjaznego zdrowiu (bezpłatny dostęp do wody pitnej, likwidacja szaf z niezdrowymi przekąskami, właściwy dobór oferty sklepików szkolnych, tworzenie większej ilości sportowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów kulinarnych etc)

Zachęcaj młodzież do wspólnych inicjatyw np. tworzenia przyszkolnego ogródka ( hodowanie warzyw, ziół, nauka jak można smacznie ich użyć)

Zaangażuj się w marketing społeczny w zdrowiu!

Korzyści z bycia PoZdro!

Program PoZdro! zapewnia szkołom:

bezpłatne badania przesiewowe uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w kierunku cukrzycy typu 2 i innych chorób cywilizacyjnych,

bezpłatne szkolenia środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych,

dostarczenie nowoczesnych narzędzi służących edukacji zdrowotnej, zgodnych z europejskimi wytycznymi HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) ,

dostarczenie bezpłatnych pakietów lekcji multimedialnych, które wypełniając wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ciekawy sposób opowiadają o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia,

możliwość wzięcia udziału w konkursach podnoszących świadomość uczniów w zakresie zdrowego stylu życia.

Zadbaj o profilaktykę - sprawdź stan zdrowia uczniów i spraw, by Twoja szkoła była przyjaznym miejscem do kształtowania zdrowych nawyków młodzieży.

Prosta droga do sukcesu

Wprowadź na godzinach wychowawczych cykl spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowego stylu życia (lokalne gwiazdy sportu, chief masters).

Twórz wewnętrzne rady szkolne ds. Zdrowia

Bierz jako szkoła udział w konkursach i programach podwyższających świadomość uczniów w zakresie zdrowego stylu życia

Daj dobry przykład, poprzez tworzenie środowiska przyjaznego zdrowiu (bezpłatny dostęp do wody pitnej, likwidacja szaf z niezdrowymi przekąskami, właściwy dobór oferty sklepików szkolnych, tworzenie większej ilości sportowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów kulinarnych etc)

Zachęcaj młodzież do wspólnych inicjatyw np. tworzenia przyszkolnego ogródka ( hodowanie warzyw, ziół, nauka jak można smacznie ich użyć)

Zaangażuj się w marketing społeczny w zdrowiu!

Lekcje multimedialne

Gdzie działamy?

GDYNIA
 1. Gimnazjum Nr 1
 2. Gimnazjum Nr 2
 3. Gimnazjum Nr 3
 4. Gimnazjum Nr 4 im. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia
 5. Zespół Szkół Nr 5: Gimnazjum Nr 5
 6. Zespół Szkół Nr 6: Gimnazjum Nr 7
 7. Zespół Szkół Nr 7: Gimnazjum Nr 8
 8. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum Nr 9
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6: Gimnazjum Nr 10 ,Gimnazjum Nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących
 10. Gimnazjum Nr 11
 11. Zespół Szkół Nr 9: Gimnazjum Nr 12
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5: Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4: Gimnazjum Nr 14
 14. Zespół Szkół Nr 10: Gimnazjum Nr 15
 15. Zespół Szkół Nr 11: Szkoła Podstawowa Nr 43, Gimnazjum Nr 16
 16. Zespół Szkół Nr 12: Gimnazjum Nr 17
 17. Zespół Szkół Nr 13: Gimnazjum Nr 18
 18. Zespół Szkół Nr 14: Gimnazjum Nr 19
 19. Zespół Szkół Nr 15: Gimnazjum Nr 20
 20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2: Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1: Gimnazjum Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 22. Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II: Gimnazjum Katolickie
 23. Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni: Gimnazjum Nr 21
 24. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Prof. Haliny Borzyszkowskiej w Gdyni: Gimnazjum Nr 27
 25. Gimnazjum w Kosakowie
 26. Gimnazjum przy Zespole Szkół Jezuitów im. Świętego Stanisława Koski
WARSZAWA

Śródmieście

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza
 2. Gimnazjum Nr 35
 3. Gimnazjum Nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
 4. Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 5. Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 6. Gimnazjum Nr 40 im. Żołnierzy A.K. Grupy Bojowej “Krybar”
 7. Gimnazjum Nr 42
 8. Gimnazjum Nr 166

Ursynów

 1. Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica
 2. Gimnazjum nr 92 im. J.U Niemcewicza
 3. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskie
 4. Gimnazjum nr 94
 5. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 6. Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej

Wilanów

 1. Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej
 2. Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz
 3. Polsko-Francuskie Niepubliczne Gimnazjum „La Fontaine”

Praga Południe

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa
 3. Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
 4. Gimnazjum Sportowe nr 21
 5. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
 6. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
 7. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena
 8. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich
 9. Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego
 10. Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka
 11. Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko

Dodatkowo do Programu przystąpiły szkoły z innych dzielnic:

 1. Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3
 2. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego
 3. Gimnazjum nr 10 im. Gen. W. Sikorskiego
 4. Gimnazjum nr 13 im. S. Staszica
 5. Gimnazjum nr 16 im. Obrońców Barykady Września
 6. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
 7. Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów
 8. Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Bytnara ps. „Rudy”
 9. Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”
 10. Gimnazjum nr 74 im Wojciecha Górskiego
 11. Gimnazjum nr 131 im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego
 12. Gimnazjum nr 142 z oddziałami dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
 13. Gimnazjum Społeczne nr 333 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
 14. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza
LUBLIN
 1. Gimnazjum nr 1
 2. Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
 3. Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP
 4. Gimnazjum nr 4
 5. Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka
 6. Gimnazjum nr 6
 7. Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego
 8. Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej
 9. Gimnazjum Nr 9 im. cc mjr Hironima Dekutowskiego
 10. Gimnazjum nr 10 im. księdza Jana Twardowskiego
 11. Gimnazjum nr 11 im. por. Mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego
 12. Gimnazjum nr 12
 13. Gimnazjum nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
 14. Gimnazjum nr 15
 15. Gimnazjum nr 17
 16. Gimnazjum nr 18
 17. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza
 18. Gimnazjum specjalne nr 20
 19. Gimnazjum specjalne nr 21
 20. Gimnazjum specjalne nr 22 dla Młodzieży Słabowidzącej
 21. Gimnazjum Specjalne nr 23 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej
 22. Gimnazjum nr 24
 23. Gimnazjum nr 25
 24. Gimnazjum nr 26
 25. Gimnazjum nr 27
 26. Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
 27. Prywatne Gimnazjum im. Kólowej Jadwigi
 28. Gimnazjum im św. Stanisława Kostki – Biskupiak
 29. Gimnazjum im. St. Batorego
 30. Gimnazjum im. S.F. Klonowica
 31. Gimnazjum Śródziemnomorskie
 32. Lubelskie Społeczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
 33. Gimnazjum im. Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie
WROCŁAW

A1-kolorowy-kwadrat-na-biel

Program Pozdro! został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Wrocław.

Lista gimnazjów które biorą udział w POZDRO:

 1. Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa
 2. Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza
 3. Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
 4. Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida
 5. Gimnazjum nr 6
 6. Gimnazjum nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia
 7. Gimnazjum nr 9 im. Św. Jadwigi Śląskiej
 8. Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 9. Gimnazjum nr 11 im. Stefana Batorego
 10. Gimnazjum nr 12
 11. Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej
 12. Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja
 13. Gimnazjum nr 15 im. Profesorów Lwowskich
 14. Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego
 15. Gimnazjum nr 17 im. ks. Jana Twardowskiego
 16. Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej
 17. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta
 18. Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna
 19. Gimnazjum nr 21
 20. Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta
 21. Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz
 22. Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka
 23. Gimnazjum nr 25 im. Władysława Kopalińskiego
 24. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26
 25. Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum
 26. Gimnazjum nr 28 im. Kawalerów Orderu Orła Białego we Wrocławiu
 27. Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja
 28. Gimnazjum nr 30 im. Polonii Francuskiej
 29. Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza
 30. Gimnazjum nr 34
 31. Gimnazjum nr 37
 32. Gimnazjum nr 38
 33. Gimnazjum Specjalne nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 34. Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich
 35. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48
 36. Gimnazjum nr 49 z oddziałami dwujęzycznymi
 37. Gimnazjum Integracyjne nr 50 im. Jana Kaczmarka
 38. Prywatne Gimnazjum Językowe „Parnas”
 39. Gimnazjum Plastyczne przy Zespole Szkół Plastycznych
 40. Gimnazjum Specjalne nr 55
 41. Gimnazjum Specjalne nr 58 dla Uczniów z Autyzmem