SAMORZĄD / LOKALNI LIDERZY

Stwórz rodzinie i lokalnym społecznościom przestrzeń do podejmowania prawidłowych dla zdrowia decyzji i działań

Tworzenie warunków i możliwości do uprawiania aktywności fizycznej – budowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Inicjowanie bezpłatnych wydarzeń zwiększających świadomość w zakresie zdrowego stylu życia

Tworzenie inicjatyw społecznych i wspólnych działań np. wspólne uprzątnięcie terenu i stworzenia tam przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu – wskazywanie realnego wpływu na to, co dzieje się w Twojej okolicy

Inicjowanie dialogu pomiędzy lokalną społecznością, władzami samorządowymi, policją etc.

Promowanie tzw. Success stories (dobre praktyki),

Wsparcie sklepów w pobliżu szkół – preferencyjne warunki dla osób kupujących zdrową żywność

Zaangażuj się w marketing społeczny w zdrowiu!

Prosta droga do sukcesu

Tworzenie warunków i możliwości do uprawiania aktywności fizycznej – budowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Inicjowanie bezpłatnych wydarzeń zwiększających świadomość w zakresie zdrowego stylu życia

Tworzenie inicjatyw społecznych i wspólnych działań np. wspólne uprzątnięcie terenu i stworzenia tam przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu – wskazywanie realnego wpływu na to, co dzieje się w Twojej okolicy

Inicjowanie dialogu pomiędzy lokalną społecznością, władzami samorządowymi, policją etc.

Promowanie tzw. Success stories (dobre praktyki),

Wsparcie sklepów w pobliżu szkół – preferencyjne warunki dla osób kupujących zdrową żywność

Zaangażuj się w marketing społeczny w zdrowiu!