Pierwsza edycja Programu PoZdro! we Wrocławiu sukcesem! Ponad 60% przebadanej młodzieży

15 czerwca, 2016

Z sukcesem zakończyła się pierwsza edycja Programu PoZdro! Fundacji Medicover we Wrocławiu. Od września 2015 roku, pod kątem występowania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, przebadanych zostało 2113 uczniów (61,5% badanej populacji).  Do badań przesiewowych włączyło się 39 szkół gimnazjalnych.
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji Programu, wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują u 17,5% przebadanych nastolatków.
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u aż 30% jego uczestników
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 59% badanych.
  • W związku z bardzo słabą wydolnością fizyczną test sprawnościowy musiało przerwać aż 5,1% uczniów
  • Nieprawidłową postawę ciała ma aż 93% badanych.
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 12% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty.

W tegorocznej edycji 281 uczniów (13,3%) znalazło się w grupie ryzyka i zostało zaproszonych do drugiej, specjalistycznej części programu, tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). Będą oni mieli możliwość poprawić swój stan zdrowia w trakcie 2-letniego, bezpłatnego cyklu programu. Wielkim powodzeniem cieszą się też rozpoczęte we Wrocławiu zajęcia sportowe oraz warsztaty edukacyjne dla rodzin PoZdro! W treningu szermierki, który poprowadził Tomasz Motyka, medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie, uczestniczyło ponad 100 osób. W warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów Programu wzięło już udział ponad 80 rodzin. 31 szkół gimnazjalnych rozpoczęło także realizację bezpłatnego pakietu edukacyjnego Lekcji Multimedialnych PoZdro!
– Programy takie jak PoZdro! są niezwykle cenne, gdyż pokazują z jak poważnym problemem mamy do czynienia wśród młodzieży – coraz większa grupa nastolatków znajduje się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja zdrowotna. Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna mogą zapobiec wielu groźnym dla zdrowia dolegliwościom. Wrocław prowadzi liczne programy prozdrowotne kierowane nie tylko do starszych, ale także do dzieci i młodzieży, a projekt fundacji Medicover dobrze wpasowuje się w naszą ofertę. – powiedział Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji.

W konferencji wzięli udział: Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover; Katarzyna Kostuch, Koordynator Lokalny Programu PoZdro!; Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji oraz Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Na spotkaniu zapowiedziana została druga edycja badań przesiewowych we Wrocławiu, która rozpocznie się już we wrześniu 2016.

badania konferencja prasowa media nagrody Rada Naukowa sport szkoła warsztaty kulinarne zjazd naukowy