Program PoZdro! objęty patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji

5 października, 2015

Miło nam poinformować, że realizowany przez Fundację Medicover program PoZdro! został objęty patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Wyróżnienie to jest szczególnie ważne z perspektywy realizacji pakietu Lekcji Multimedialnych PoZdro!, w wybranych szkołach gimnazjalnych. Celem lekcji jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym świadomie będą mogli dokonywać wyborów związanych z jakością swojego życia.

Od tego roku szkolnego, lekcjami objętych zostanie 40 000 uczniów w całej Polsce.