PROGRAMY I AKCJE

Co robimy

W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny, działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Kogo wspieramy?

Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne

Dom Dziecka Kasisi w Zambii

Program Działam dla innych

Instytut Matki i Dziecka

Ośrodek dla uchodźców

Rajd Rowerowy ``Razem przeciwko cukrzycy typu 2``

Medicover Runners

Idea wolontariatu realizowana jest przez Fundację Medicover poprzez zróżnicowane inicjatywy lokalne, proponowane i wprowadzane w życie przez pracowników i współpracowników Grupy Medicover.
Fundacja jest organizacją posiadającą odpowiednie zaplecze, wiedzę i doświadczenie, jednak aby jej działania miały siłę oddziaływania, potrzebni są ludzie odpowiednio zaangażowani i chętni do współpracy i niesienia pomocy.

Takich ochotników-wolontariuszy nie brakuje w grupie w Medicover. To właśnie wrażliwe serca i wysokie kwalifikacji pracowników Grupy Medicover pozwalają na wypełnianie misji Fundacji Medicover. Wszyscy wierzymy, że razem możemy więcej i że w tym tkwi siła pomagania.

Sukcesy wolontariatu w 2014 roku:

Ponad 20 zrealizowanych projektów

Ponad 450 wolontariuszy

Około 1000 osób skorzystało ze wsparcia Fundacji Medicover

100% wolontariuszy zaangażowanych w akcje Fundacji Medicover deklaruje, że są szczęśliwi i zadowoleni z takiej formy działania na rzecz innych i chętnie zaangażują się w kolejne projekty.

Sukcesy wolontariatu w 2015 roku:

Liczba pracowników wspierających nasze działania z roku na rok wzrasta! W zeszłym roku w akcje realizowane przez Fundację Medicover włączyło się już ponad 500 wolontariuszy!

“DZIAŁAM DLA INNYCH”

Akcje charytatywne współfinansowane przez Fundację Medicover

Fundacja Medicover wspiera program pt. „Działam dla innych”, który został zainicjowany przez Pracowników Medicover. W ramach projektu Pracownicy mają możliwość zgłaszania pomysłów inicjatyw oraz ich dofinansowania (do 2 tys. zł).
Jego główną ideą jest prowadzenie badań profilaktycznych w mniejszych społecznościach lokalnych, które mają utrudniony lub ograniczony dostęp do służby zdrowia.
Jest to nie tylko praktyczny i skuteczny sposób na działania promujące zdrowie i zdrowy tryb życia, ale także wspaniały sposób na integrowanie się środowiska w słusznej sprawie. Często w program „Działam dla innych” zaangażowane są inne organizacje działające prospołecznie i dzięki temu można promować wiele pozytywnych inicjatyw.

Poniżej wybrane projekty.

IV Novita Półmaraton Zielonogórski

CEL PROJEKTU:
13 września w Zielonej Górze odbył się IV Novita Półmaraton Zielonogórski. Jednym z partnerów półmaratonu było Laboratorium Medyczne Synevo Zielona Góra – wraz z Fundacją Medicover zorganizowało stoisko, przy którym każdy chętny bezpłatnie mógł oznaczyć sobie poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze. Punkt cieszył się sporym zainteresowaniem zarówno biegaczy, jak i przybyłych kibiców.
Łącznie stoisko odwiedziły 173 osoby, w tym 18 dzieci. Czynnikiem motywującym młodych pacjentów były kolorowe zakładki do książek, naklejki oraz lizaki. Dorośli dokonywali pomiarów głównie ze względu na zainteresowanie swoim stanem zdrowia.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Uczestnicy i kibice IV Novita Półmaratonu Zielonogórskiego.

Szlachetna paczka

CEL PROJEKTU:
W 2015 r. Fundacja Medicover po ra z pierwszy zaangażowała się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Zainteresowanie akcją było ogromne. Wiele osób zgłosiło się do pomocy. Zebrano mnóstwo prezentów, uszczęśliwiono na święta kilka rodzin. 11 grudnia w biurze głównym Medicover odbyło się wielkie pakowanie – brali w nim udział m.in. dr n.med. Piotr Soszyński – członek Zarządu Medicover Polska, Marcin Radziwiłł – Prezes Zarządu Fundacji Medicover oraz dr n. med. Tomasz Anyszek – Dyrektor Generalny Synevo, a 12 grudnia prezenty trafiły do potrzebujących rodzin. Były łzy szczęścia i wzruszenia.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

 

“EVENTY”

Wolontariusze w Instytucie Matki i Dziecka

instytutCEL PROJEKTU:
Instytut Matki i Dziecka wspieramy od 2014 roku. Na przełomie sierpnia i września 2015 r. na Oddziale Onkologii wyremontowaliśmy łazienkę oraz korytarz do niej prowadzący, a także zorganizowaliśmy zajęcia kreatywne. Partnerami akcji, którzy wspierali nas zarówno finansowo, jak i angażowali wolontariuszy, były marki Dulux oraz Castorama. Największym wyzwaniem był remont łazienki, ze względu na dużą intensywność prac przy jednoczesnym zachowaniu ciągłego funkcjonowania oddziału i wszelkich zasad BHP. Środki na remont łazienki pochodziły od pracowników.
Medicover w ramach „non-show”. Wolontariusze Fundacji Medicover, Dulux i Castorama aktywnie wsparli remont korytarze. Wspólne malowanie ścian i sufitów, które ozdobiono ciekawymi motywami morskimi okazało się świetną przygodą i szansą na wyrażenie artystycznej ekspresji. Towarzyszył nam wiernie Stefan, owczarek staroangielski, ikona marki Dulux. Chętnie pozował do wspólnych zdjęć z małymi pacjentami.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Pacjenci Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

Wolontariusze w Ośrodku “Ufność”

ufnoscCEL PROJEKTU:
Fundacja Medicover od dwóch lat aktywnie wspiera Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Częstochowie. To właśnie dla tej wyjątkowej placówki zbieraliśmy pieluszki i to właśnie tam wybudowaliśmy „Ogródek Nadziei” dla dzieci – kolorowe i przytulne miejsce na świeżym powietrzu. Przez ostatnie lata przekazywaliśmy również ośrodkowi pieniądze zebrane w ramach akcji 1%. W roku 2015 wsparliśmy Ośrodek poprzez budowę ogrodzenia. 17 października, na zakończenie prac zorganizowaliśmy akcję, w której wolontariusze-pracownicy Medicover przeprowadzili szereg prac porządkowo-remontowych w pobliżu
nowego ogrodzenia. Porządkowali teren, karczowali niepotrzebne krzaki, kosili trawę, usuwali gruz… Całodzienna akcja skończyła się pełnym sukcesem. Teren wokół ogrodzenia wyglądał jak nowy. Pani Prezes Ośrodka, Magdalena Szymczyńska, ze łzami w oczach dziękowała za niewyobrażalną pomoc, a dzielnym wolontariuszom wręczyła dyplomy… Takie chwile pozostają w pamięci na całe życie.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Noworodki pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, oczekujące na adopcję

Działalność Fundacji Medicover na polu edukacji realizowana jest m.in. poprzez działalność wydawniczą.
Fundacja wydaje dwumiesięcznik pod nazwą „MedMagazyn”. Magazyn w wersji papierowej dostępny jest za opłatą w salonach prasowych InMedio i Relay w całej Polsce, a także bezpłatnie dla pacjentów Centrów Medicover. W wersji on-line dostępny jest na stronie www.po-zdro.pl i www.medicover.pl

Odbiorcami magazynu są przede wszystkim pacjenci – klienci Centrów Medcover. W magazynie znaleźć można wiele pożytecznych informacji nt. zdrowia i profilaktyki, a także propagowania bezpiecznego stylu życia.

AKTUALNY NUMER: MedMagazyn nr 15 - wrzesień 2015 - październik 2015

15-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” – wydawanego przez Fundację Medicover.

Wersja papierowa dostępna jest w salonach prasowych InMedio i Relay oraz w Centrach Medicover, a wersja online po kliknięciu w okładkę magazynu lub w link.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia
i propagowania bezpiecznego trybu życia.

Życzymy miłej lektury.

ARCHIWUM

Kogo wspieramy?

W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny, działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Kogo wspieramy?

Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne

Dom Dziecka Kasisi w Zambii

Program Działam dla innych

Instytut Matki i Dziecka

Ośrodek dla uchodźców

Rajd Rowerowy ``Razem przeciwko cukrzycy typu 2``

Medicover Runners

Wolontariat

Idea wolontariatu realizowana jest przez Fundację Medicover poprzez zróżnicowane inicjatywy lokalne, proponowane i wprowadzane w życie przez pracowników i współpracowników Grupy Medicover.
Fundacja jest organizacją posiadającą odpowiednie zaplecze, wiedzę i doświadczenie, jednak aby jej działania miały siłę oddziaływania, potrzebni są ludzie odpowiednio zaangażowani i chętni do współpracy i niesienia pomocy.

Takich ochotników-wolontariuszy nie brakuje w grupie w Medicover. To właśnie wrażliwe serca i wysokie kwalifikacji pracowników Grupy Medicover pozwalają na wypełnianie misji Fundacji Medicover. Wszyscy wierzymy, że razem możemy więcej i że w tym tkwi siła pomagania.

Sukcesy wolontariatu w 2014 roku:

Ponad 20 zrealizowanych projektów

Ponad 450 wolontariuszy

Około 1000 osób skorzystało ze wsparcia Fundacji Medicover

100% wolontariuszy zaangażowanych w akcje Fundacji Medicover deklaruje, że są szczęśliwi i zadowoleni z takiej formy działania na rzecz innych i chętnie zaangażują się w kolejne projekty.

Sukcesy wolontariatu w 2015 roku:

Liczba pracowników wspierających nasze działania z roku na rok wzrasta! W zeszłym roku w akcje realizowane przez Fundację Medicover włączyło się już ponad 500 wolontariuszy!

“DZIAŁAM DLA INNYCH”

Akcje charytatywne współfinansowane przez Fundację Medicover

Fundacja Medicover wspiera program pt. „Działam dla innych”, który został zainicjowany przez Pracowników Medicover. W ramach projektu Pracownicy mają możliwość zgłaszania pomysłów inicjatyw oraz ich dofinansowania (do 2 tys. zł).
Jego główną ideą jest prowadzenie badań profilaktycznych w mniejszych społecznościach lokalnych, które mają utrudniony lub ograniczony dostęp do służby zdrowia.
Jest to nie tylko praktyczny i skuteczny sposób na działania promujące zdrowie i zdrowy tryb życia, ale także wspaniały sposób na integrowanie się środowiska w słusznej sprawie. Często w program „Działam dla innych” zaangażowane są inne organizacje działające prospołecznie i dzięki temu można promować wiele pozytywnych inicjatyw.

Poniżej wybrane projekty.

IV Novita Półmaraton Zielonogórski

CEL PROJEKTU:
13 września w Zielonej Górze odbył się IV Novita Półmaraton Zielonogórski. Jednym z partnerów półmaratonu było Laboratorium Medyczne Synevo Zielona Góra – wraz z Fundacją Medicover zorganizowało stoisko, przy którym każdy chętny bezpłatnie mógł oznaczyć sobie poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze. Punkt cieszył się sporym zainteresowaniem zarówno biegaczy, jak i przybyłych kibiców.
Łącznie stoisko odwiedziły 173 osoby, w tym 18 dzieci. Czynnikiem motywującym młodych pacjentów były kolorowe zakładki do książek, naklejki oraz lizaki. Dorośli dokonywali pomiarów głównie ze względu na zainteresowanie swoim stanem zdrowia.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Uczestnicy i kibice IV Novita Półmaratonu Zielonogórskiego.

Szlachetna paczka

CEL PROJEKTU:
W 2015 r. Fundacja Medicover po ra z pierwszy zaangażowała się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Zainteresowanie akcją było ogromne. Wiele osób zgłosiło się do pomocy. Zebrano mnóstwo prezentów, uszczęśliwiono na święta kilka rodzin. 11 grudnia w biurze głównym Medicover odbyło się wielkie pakowanie – brali w nim udział m.in. dr n.med. Piotr Soszyński – członek Zarządu Medicover Polska, Marcin Radziwiłł – Prezes Zarządu Fundacji Medicover oraz dr n. med. Tomasz Anyszek – Dyrektor Generalny Synevo, a 12 grudnia prezenty trafiły do potrzebujących rodzin. Były łzy szczęścia i wzruszenia.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

 

“EVENTY”

Wolontariusze w Instytucie Matki i Dziecka

instytutCEL PROJEKTU:
Instytut Matki i Dziecka wspieramy od 2014 roku. Na przełomie sierpnia i września 2015 r. na Oddziale Onkologii wyremontowaliśmy łazienkę oraz korytarz do niej prowadzący, a także zorganizowaliśmy zajęcia kreatywne. Partnerami akcji, którzy wspierali nas zarówno finansowo, jak i angażowali wolontariuszy, były marki Dulux oraz Castorama. Największym wyzwaniem był remont łazienki, ze względu na dużą intensywność prac przy jednoczesnym zachowaniu ciągłego funkcjonowania oddziału i wszelkich zasad BHP. Środki na remont łazienki pochodziły od pracowników.
Medicover w ramach „non-show”. Wolontariusze Fundacji Medicover, Dulux i Castorama aktywnie wsparli remont korytarze. Wspólne malowanie ścian i sufitów, które ozdobiono ciekawymi motywami morskimi okazało się świetną przygodą i szansą na wyrażenie artystycznej ekspresji. Towarzyszył nam wiernie Stefan, owczarek staroangielski, ikona marki Dulux. Chętnie pozował do wspólnych zdjęć z małymi pacjentami.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Pacjenci Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

Wolontariusze w Ośrodku “Ufność”

ufnoscCEL PROJEKTU:
Fundacja Medicover od dwóch lat aktywnie wspiera Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Częstochowie. To właśnie dla tej wyjątkowej placówki zbieraliśmy pieluszki i to właśnie tam wybudowaliśmy „Ogródek Nadziei” dla dzieci – kolorowe i przytulne miejsce na świeżym powietrzu. Przez ostatnie lata przekazywaliśmy również ośrodkowi pieniądze zebrane w ramach akcji 1%. W roku 2015 wsparliśmy Ośrodek poprzez budowę ogrodzenia. 17 października, na zakończenie prac zorganizowaliśmy akcję, w której wolontariusze-pracownicy Medicover przeprowadzili szereg prac porządkowo-remontowych w pobliżu
nowego ogrodzenia. Porządkowali teren, karczowali niepotrzebne krzaki, kosili trawę, usuwali gruz… Całodzienna akcja skończyła się pełnym sukcesem. Teren wokół ogrodzenia wyglądał jak nowy. Pani Prezes Ośrodka, Magdalena Szymczyńska, ze łzami w oczach dziękowała za niewyobrażalną pomoc, a dzielnym wolontariuszom wręczyła dyplomy… Takie chwile pozostają w pamięci na całe życie.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ:
Noworodki pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, oczekujące na adopcję

MedMagazyn

Działalność Fundacji Medicover na polu edukacji realizowana jest m.in. poprzez działalność wydawniczą.
Fundacja wydaje dwumiesięcznik pod nazwą „MedMagazyn”. Magazyn w wersji papierowej dostępny jest za opłatą w salonach prasowych InMedio i Relay w całej Polsce, a także bezpłatnie dla pacjentów Centrów Medicover. W wersji on-line dostępny jest na stronie www.po-zdro.pl i www.medicover.pl

Odbiorcami magazynu są przede wszystkim pacjenci – klienci Centrów Medcover. W magazynie znaleźć można wiele pożytecznych informacji nt. zdrowia i profilaktyki, a także propagowania bezpiecznego stylu życia.

AKTUALNY NUMER: MedMagazyn nr 15 - wrzesień 2015 - październik 2015

15-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” – wydawanego przez Fundację Medicover.

Wersja papierowa dostępna jest w salonach prasowych InMedio i Relay oraz w Centrach Medicover, a wersja online po kliknięciu w okładkę magazynu lub w link.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia
i propagowania bezpiecznego trybu życia.

Życzymy miłej lektury.

ARCHIWUM