LUDZIE FUNDACJI

Kim jesteśmy

Marcin Radziwiłł
Prezes Zarządu
Fredrik Ragmark
Członek Zarządu
Richard Sands
Członek Zarządu

Kamila Szarejko
Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu PoZdro!
Dagmara Iwaniak
Dagmara Iwaniak
Kierownik Projektów
Agnieszka Skowrońska
Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Lublinie
Karolina Kryszkiewicz
Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Warszawie
Karolina Rowgało-Daniel
Koordynator Lokalny Programu PoZdro! we Wrocławiu
Patrycja Lisiecka
Koordynator Lokalny we Wrocławiu
Agnieszka Karasińska
Koordynator ds. Projektów
Anna Jonarska
Koordynator ds. Projektów
Marta Liszewska
Marta Liszewska
Koordynator ds. Projektów
Jacek Wichowski
Jacek Wichowski
Specjalista ds. Organizacji Imprez Sportowych
Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Specjalista ds. Działalności Odpłatnej
Magdalena Kaczmarska
Analityk finansowy
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Piotr Soszyński
Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Polska
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Kierownik Katedry i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med., prof. nadzw., Leszek Czupryniak
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Michał Brzeziński
SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Michał Brzeziński
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
Prof. Per-Olof Berggren
Profesor endokrynologii doświadczalnej w Karolinska Institute
Dr n. med. Monika Lech
Dr n. med. Jacek Walewski
Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski
Zarząd Fundacji
Marcin Radziwiłł
Prezes Zarządu
Fredrik Ragmark
Członek Zarządu
Richard Sands
Członek Zarządu

Fundacja
Kamila Szarejko
Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu PoZdro!
Dagmara Iwaniak
Dagmara Iwaniak
Kierownik Projektów
Agnieszka Skowrońska
Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Lublinie
Karolina Kryszkiewicz
Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Warszawie
Karolina Rowgało-Daniel
Koordynator Lokalny Programu PoZdro! we Wrocławiu
Patrycja Lisiecka
Koordynator Lokalny we Wrocławiu
Agnieszka Karasińska
Koordynator ds. Projektów
Anna Jonarska
Koordynator ds. Projektów
Marta Liszewska
Marta Liszewska
Koordynator ds. Projektów
Jacek Wichowski
Jacek Wichowski
Specjalista ds. Organizacji Imprez Sportowych
Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Specjalista ds. Działalności Odpłatnej
Magdalena Kaczmarska
Analityk finansowy
Rada Naukowa
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Piotr Soszyński
Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Polska
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Kierownik Katedry i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med., prof. nadzw., Leszek Czupryniak
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Michał Brzeziński
SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ
Dr n. med. Michał Brzeziński
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
Prof. Per-Olof Berggren
Profesor endokrynologii doświadczalnej w Karolinska Institute
Rada Konsultacyjna
Dr n. med. Monika Lech
Dr n. med. Jacek Walewski
Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski