CEL I ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Konferencja ma na celu pokazanie dobrych praktyk z zakresu prowadzonych programów zdrowotnych na terenie Polski przez jednostki samorządu terytorialnego i wymiany doświadczeń między departamentami odpowiadającymi za ich realizację, a także zachęcenie do współpracy i wspierania pielęgniarek szkolnych w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych na terenie szkoły, wynikających z przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, nad którą nadzór sprawuje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Aby prowadzić skuteczne działania ważne jest systemowe monitorowanie stanu zdrowia, które dopasowuje się do potrzeb danej populacji, ewaluacja działań, oraz bardzo dobre zrozumienie budowania i tworzenia Programów w oparciu o wytyczne AOTMiT. Dlatego konferencja będzie poruszała temat programów zdrowotnych zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej a jej zwieńczeniem będzie debata z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Jednostek Samorządów Terytorialnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

ORGANIZATOREM JEST FUNDACJA MEDICOVER

Fundacja Medicover powstała w 2007 roku, od 2013 roku prowadzi w Polsce i w Rumunii jeden z największych na świecie Program profilaktyczny PoZdro skierowany do dzieci i młodzieży Działalność Fundacji Medicover prowadzona jest w oparciu o wieloletnią, międzynarodową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu medycyny i zdrowia publicznego. Skupiona jest ona w szczególności na edukowaniu oraz wspieraniu społeczności lokalnych poprzez tworzenie programów, rozwiązań informatycznych i innowacyjnego podejścia, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

AGENDA KONFERENCJI

Godzina Agenda
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników konferencji – kawa, herbata, networking
09.30 – 09.40 Oficjalne rozpoczęcie – powitanie gościMarcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover
09.40 – 10.10 Pojęcie zdrowia publicznego – dlaczego lepiej zapobiegać niż leczyć? Aktualne dane na temat stanu zdrowia społeczeństwa, wyzwania i zagrożeniaDr Paweł Goryński, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH
10.10 – 10.40 Jak środowisko producentów determinuje decyzje konsumentów? Rola Instytucji Publicznych w budowaniu świadomości społeczeństwaProf. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
10.40 – 11.10 Rola i wyzwania dla pielęgniarki szkolnej w działaniach profilaktycznych na terenie szkołyMałgorzata Sokulska, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
11.10 – 11.20 Gdyńskie Centrum Zdrowia i nowe podejście do profilaktyki – Współpraca JST z Pielęgniarkami Szkolnymi i Dyrektorami Szkół 1Bartosz Bartoszewicz , V-ce Prezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia
11.20 – 11.30 sesja pytań
11.30 – 11.45 Przerwa Kawowa
11.45 – 12.00 Cyfryzacja szkoły a potrzeby mieszkańców. Trendy, wyzwania, korzyściTomasz Babicz, Librus e-Dziennik
12.00 – 12.20 Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – narzędzie dla JST, Pielęgniarki szkolnej, Dyrektora Szkoły – Przykład wykorzystania i ewaluacji projektów i programów na danym terenieKamila Szarejko, Kierownik Projektów Fundacja Medicover
12.20 – 12:50 Medycyna szkolna i rola pielęgniarki szkolnej w XXI w. – nowy projekt ustawyJózefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
12:50 – 13:00 sesja pytań
13.00 – 13.40 Lunch
13.40 – 13.50 Ewaluacja programów zdrowotnych – jak świadomie prowadzić lokalną politykę zdrowotną na przykładzie Miasta Wrocław 2Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocław
13.50 – 13.55  sesja pytań
13.55 – 14.05 Ewaluacja programów zdrowotnych – jak świadomie prowadzić lokalną politykę zdrowotną na przykładzie Miasta Lublin 3 Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin
14.05 – 14.10 sesja pytań
14.10 – 14.30 Co zrobić aby dostać 5 od AOTMiT?dr n. med. Michał Brzeziński, V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
14.30 – 15.30 Panel dyskusyjny –Dobre praktyki i wyzwania stojące przed JST, w zakresie tworzenia i ewaluacji programów profilaktycznych jak i współpracy między różnymi podmiotami na danym terenie.
Zaproszeni goście: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku; Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocław; Bartosz Bartoszewicz, V-ce Prezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia; Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin; Marek Jankowski, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia.

1 Przedstawienie strategii działań profilaktycznych na terenie miasta, m.in. poprzez powołanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, które swoją misją będzie przyczyniało się do tworzenia innowacyjnych programów dokładnie dopasowanych do potrzeb danej populacji.

2 Przedstawienie modelu działania miasta Wrocław, które swoją przemyślaną od kilku lat strategią przyczynia się do pozytywnych wyników, m.in. w zakresie malejącego wskaźnika nadwagi i otyłości wśród młodzieży. Jak wynika z przeprowadzonych przez Fundację Medicover badań przesiewowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, na terenie Wrocławia występuje najniższy wskaźnik nadwagi i otyłości, w porównaniu do Gdyni, Lublina, Warszawy oraz mniejszych gmin.

3 Przedstawienie modelu działania Miasta Lublin, który swoją przemyślaną od kilku lat strategią przyczynia się do pozytywnych wyników dotyczących stanu zdrowia dzieci, między innymi w zakresie zapobiegania wadom postawy (rozpoczęty w 2010 roku program profilaktyki dla uczniów klas IV szkół podstawowych). Jak wynika z przeprowadzonych przez Fundację Medicover badań przesiewowych, realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, liczba dzieci z wadami postawy zmniejszyła się w Lublinie prawie o 20% (z 82,3 proc. badanych w roku szkolnych 2014/2015 do 60,7 proc. w 2016/2017) względem roczników nie objętych działaniami profilaktycznymi.

* prelegenci w trakcie potwierdzenia

REJESTRACJA

DANE UCZESTNIKA


 

DANE INSTYTUCJI

 
regulaminu*


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Medicover al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących. Wybieram jako formę kontaktu:


* - Pole Wymagane
 


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania Organizacja i udział w konferencji „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny – konferencja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Departamentów Zdrowia JST, pielęgniarek szkolnych, POZ.”, promocja usług własnych i działalności administratora danych (w tym profilowanie), obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda/ uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane dane Osoba fizyczna, której dane dotyczą.
Prawa związane z przetwarzaniem danych - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo dostępu do danych,

- inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania znajdują się tutaj - Klauzula Informacyjna

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

KONTAKT

Kinga Lipka

Młodszy koordynator projektów w PoZdro!, Fundacja Medicover

tel.: + 48 608 302 957

e-mail: kinga.lipka@medicover.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości