Samorządy

Terytorialne

Zakłady

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Jestem ...

CZŁONKIEM SAMORZĄDU LOKALNEGO
SPRAWDŹ
DYREKTOREM SZKOŁY

SPRAWDŹ
RODZICEM

SPRAWDŹ
PIELĘGNIARKĄ

SPRAWDŹ
MASZ MOC! - SKORZYSTAJ Z NIEJ
INFORMATYCZNE
NOWATORSKIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE

DLA PIELĘGNIAREK SZKOLNYCH

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej ma na celu poprawę jakości programów profilaktycznych, w których centrum zainteresowania, działania i efektów jest zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz całej rodziny. Buduje świadomość i społeczność zdrowych pokoleń.

Powstał w wyniku zauważenia potrzeby wsparcia środowiska pielęgniarskiego we wdrożeniu informatycznego rozwiązania na miarę XXI w.

BENEFICJENCI

 • Badanie na miarę XXI w.
 • Badania dodatkowe - lepszy obraz stanu zdrowia dziecka
 • Indywidualny raport - wydrukowany o stanie zdrowia dla rodziców
 • Większa świadomość istniejącej oferty bezpłatnych działań z których mogą skorzystać dzieci
 • Dane statystyczne o stanie zdrowia populacji
 • Bliższa współpraca z pielęgniarkami szkolnymi
 • Lepsze dopasowanie programów profilaktycznych do potrzeb danej populacji
 • Łatwiejsza i bardzej celowa komunikacja z rodzicami
 • Raporty statystyczne
 • Uatrakcyjnienie zawodu pielęgniarki szkolnej
 • Przeszkolenie oraz wsparcie ambasadorek programu w trakcie prowadzenia badań
 • Ujednolicenie systemu zbieranych pomiarów, szybki dostęp do danych statystycznych
 • Łatwiejsze budowanie dialogu na terenie szkoły z innymi specjalistami i nauczycielami oraz z rodzicami uczniów

ESMS wdrożenia

LUBLIN

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

GDYNIA

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

KOSAKOWO

0
szkół
0
uczniów do przebadania

PRUSZKÓW

0
szkół
0
uczniów do przebadania

WROCŁAW

(program pilotażowy we Wrocławiu zaplanowany na lata 2020 – 2021)
0
szkoły
0
przebadanych uczniów

JASTKÓW

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

GROTNIKI

0
szkoła
0
przebadanych uczniów

MILANÓWEK

0
szkoły
0
przebadanych uczniów

SYCÓW

0
szkół
0
przebadanych uczniów

Partnerzy