Badania Gdansk

GDAŃSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CUKRZYCY PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PREWENCJI CUKRZYCY TYPU 2 U OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA I GMINY STEGNA

Rozpoczęliśmy realizację nowego programu profilaktyki cukrzycy typu 2 u osób dorosłych na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna. Nasze doświadczanie w realizacji tego typu projektów dla dzieci i młodzieży wykorzystamy by zapobiegać tej ciężkiej chorobie również wśród dorosłych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany przez trzy i pół roku.